دليرمردان، پايگاه اينترنتی هيئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان اصفهان
Skip Navigation Links > صفحه نخست
عنوان آخرین اخبار
 • برگزاری دوره کنترل و توجیهی سالیانه مربیگری و داوری در سطح کشور

  ریاست محترم ادارهورزش و جوانان شهرستان

  ریاست محترم هیئتپهلوانی و زورخانه ای

  مدیریت محترمباشگاه (زورخانه)

  سلام علیکم

       ضمن آرزویقبولی طاعات باستحضار میرساند پیرو بخشنامه شماره 35/242 مورخ 19/01/96 فدراسیونپهلوانی و زورخانه ای این هیئت در نظر دارد دوره های کنترل و توجیهی سالیانهمربیگری و داوری را در سطح کشور قبل از مسابقات قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان درتیر ماه سالجاری برگزار نماید. لذا از کلیه داوران و مربیان خواهشمند است جهت ثبتنام تا پایان وقت اداری پنج شنبه 01/04/96 و ارسال مدارک ذیل اقدام فرمایند. خاطرنشان میگردد این دوره بمدت یکروز و تعداد دوره بنا به پیشنهاد رئیس منطقه برگزارمیگردد. در ضمن متذکر میگردد داوران و مربیانی که در این دوره شرکت کنند گواهیشرکت در دوره توجیهی دریافت و نیز از افرادی که در هر درجه 3 دوره توجیهی شرکتکرده باشند ثبت نام در دوره بالاتر صورت میگیرد.

  مدارک مورد نیاز :

  ·       اصل و فتوکپی شناسنامه

  ·       اصل و کپی کارت ملی

  ·       2 قطعه عکس 3*4

  ·       اصل و کپی از آخرین حکم مربیگری یا داوری

  ·       اصل گواهی های دوره های توجیهی گذرانده شده.

  ·   اصل فیش واریزی بمبلغ 000/600 ریال  برای هر نفر به حساب هیئت پهلوانی و زورخانه ایاستان اصفهان بانک ملی شعبه چهارراه آبشار جاری 0110554511004 واریز فرمایند./

   

                                                                              سیدرضا اخروی

                                                                             سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای استاناصفهان

 • مسابقات جام رمضان (مولای درویشان) رده سنی بزرگسالان مورخ 96/03/31

  ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان

  ریاست محترم هیئت پهلوانی وزورخانه ای

  مدیریت محترم باشگاه (زورخانه)

  سلام علیکم  

  پس از حمد خداوند ودرود و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)   نظر به اینکه هیئت پهلوانی و زورخانه ای استاناصفهان قصد دارد مطابق با تقویم سالانه خود مسابقات هنرهای فردی جام رمضان (مولایعرشیان) را در رده سنی بزرگسالان روز چهارشنبه مورخ 31/03/96 از ساعت 21 درمحلباشگاه علیقلی آقا تحت شرایط ذیل برگزار نماید.

  شرایط عمومی:

  1.      شرکتکنندگان متولدین  1378 ( 17+ سال ) میباشند.

  2.      داشتنکارت بیمه ورزشی سال 96 و شناسنامه الزامی میباشد و از پذیرش افرادی که کارت بیمهورزشی همراه نداشته باشند جلوگیری بعمل می آید.

  3.      به تیمهایاول تا سوم کاپ قهرمانی تعلق خواهد گرفت.

  4.      داشتنمعرفی نامه از اداره ورزش و جوانان شهرستان ارگان دولتی یا غیر دولتی و یا باشگاه مربوطهالزامی می باشد.

  5.      مسابقاتدر 6 رشته ی میل بازی، چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ و کباده و میل گیری سنگین برگزارمیگردد.

  6.      موارد پیشبینی نشده و شرایط ویژه هنگام برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد.

  ردیف

  رده سنی

  چرخ تیز

  چرخ چمنی

  2میل بازی

  3 و4 میل بازی

  سنگ

  کباده

  میل گیری سنگین

  1

  هنرهای فردی

  50 ثانیه

  150 ثانیه

  1 کیلو

  3 دقیقه

  1 کیلو

  3 دقیقه

  70 کیلو

  117 جفت

  18کیلو

  117

  30 کیلو

  117

   

  مسابقات طبق قوانین سال1395 برگزار میگردد.

  آدرس محل برگزاری:  اصفهان خیابان مسجدسید بعد از بازارچه علیقلیآقا

  شماره هایهماهنگی:     مسعودملکی   09135747726

   

                                                                    سیدرضااخروی

                                                       سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای استاناصفهان

 • مسابقات جام رمضان (مولای درویشان) رده سنی نوجوانان مورخ 96/03/30

  ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان

  ریاست محترم هیئت پهلوانی وزورخانه ای

  مدیریت محترم باشگاه (زورخانه)

  سلام علیکم  

  پس از حمد خداوند ودرود و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)   نظر به اینکه هیئت پهلوانی و زورخانه ای استاناصفهان قصد دارد مطابق با تقویم سالانه خود مسابقات هنرهای فردی جام رمضان (مولایعرشیان) را دررده سنی نوجوانان روز سه شنبه مورخ 30/03/96 از ساعت 21 در محلباشگاه علیقلی آقا تحت شرایط ذیل برگزار نماید.

  شرایط عمومی:

  1.      شرکتکنندگان نوجوان متولدین  1383 لغایت اسفندماه 1379 میباشند.

  2.      داشتنکارت بیمه ورزشی سال 96 و شناسنامه الزامی میباشد و از پذیرش افرادی که کارت بیمهورزشی همراه نداشته باشند جلوگیری بعمل می آید.

  3.      به تیمهایاول تا سوم کاپ قهرمانی تعلق خواهد گرفت و به نفرات اول تا سوم حکم و مدال اهداءخواهد شد.

  4.      داشتنمعرفی نامه از اداره ورزش و جوانان شهرستان ارگان دولتی یا غیر دولتی و یا باشگاهمربوطه الزامی می باشد.

  5.      در هنرهایفردی مسابقات در 5 رشته ی میل بازی، چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ و کباده برگزارمیگردد.

  6.      موارد پیشبینی نشده و شرایط ویژه هنگام برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد.

  ردیف

  رده سنی

  چرخ تیز

  چرخ چمنی

  2میل بازی

  3 و4 میل بازی

  سنگ

  کباده

  1

  هنرهای فردی

  45ثانیه

  120 ثانیه

  750 گرم

  3 دقیقه

  750گرم

  3 دقیقه

  30کیلو

  117 جفت

  12 کیلو

  117 جفت

   

  مسابقات طبق قوانین سال1395 برگزار میگردد.

  آدرس محل برگزاری:  اصفهان خیابان مسجد سید بعد از بازارچه علیقلی آقا

  شماره هایهماهنگی:     مسعودملکی   09135747726

   

                                                                                                    سیدرضااخروی

                                                                               سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای استاناصفهان

 • آغازمسابقات جام رمضان (مولای درویشان) ویژه نونهالان مورخ 96/03/29

   

  ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان

  ریاست محترم هیئت پهلوانی وزورخانه ای

  مدیریت محترم باشگاه (زورخانه)

  سلام علیکم  

  پس از حمد خداوند ودرود و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)   نظر به اینکه هیئت پهلوانی و زورخانه ای استاناصفهان قصد دارد مطابق با تقویم سالانه خود مسابقات تیمی زورخانه ای و هنرهای فردیجام رمضان (مولای عرشیان) را دررده سنی نونهالان روز دوشنبه مورخ 29/03/96 از ساعت21 در محل باشگاه مولاعلی تحت شرایط ذیل برگزار نماید.

  شرایط عمومی:

  1.      شرکتکنندگان نونهال متولدین 1391 لغایت اسفند ماه 1384 میباشند.

  2.      مرشد بایددر همان رده سنی اعلام شده باشد یا میتواند یک رده بالاتر هم باشد.

  3.      داشتنکارت بیمه ورزشی سال 96 و شناسنامه الزامی میباشد و از پذیرش افرادی که کارت بیمهورزشی همراه نداشته باشند جلوگیری بعمل می آید.

  4.      به تیمهایاول تا سوم کاپ قهرمانی تعلق خواهد گرفت و حکم و مدال اهداء خواهد شد.

  5.      داشتنمعرفی نامه از اداره ورزش و جوانان شهرستان ارگان دولتی یا غیر دولتی و یا باشگاهمربوطه الزامی می باشد.

  6.      در تیمیزورخانه ای 4 نفر ورزشکار و 1نفر میاندار و 1 نفر ذخیره و 1 نفر مرشد جمعاً 7 نفر اعضاءتیم می باشند.

  7.      در هنرهایفردی مسابقات در رشته های میل بازی، چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ و کباده برگزارمیگردد.

  8.      موارد پیشبینی نشده و شرایط ویژه هنگام برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد.

  ردیف

  رده سنی

  چرخ تیز

  چرخ چمنی

  میل بازی

  سنگ

  کباده

  میل گیری

  1

  تیمی زورخانه ای

  20ثانیه

  40ثانیه

  600 گرم

  18 کیلو

  24جفت

  8 کیلو

  40جفت

  1.5 کیلو

  2

  هنرهای فردی

  40 ثانیه

  60 ثانیه

  600 گرم

  18 کیلو

  117 جفت

  8 کیلو

  117 جفت

  --

   

  مسابقات طبق قوانین سال1395 برگزار میگردد.

  آدرس محل برگزاری:  اصفهان - خیابان کمال - جنب پارک - زورخانه مولاعلی

  شماره هایهماهنگی:     مسعودملکی   09135747726

                                                                                      سیدرضا اخروی

                                                                     سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان

 • مسابقات زورخانه ای نوجوانان کشور برگزار می شود


  مسابقات پهلوانی و زورخانه‌ای قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان برگزار خواهد شد.

   این رقابتها در سه بخش هنرهای فردی(چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، کباده و میل بازی در اوزان 60- و 60+ کیلوگرم)، 

  تیمی زورخانه‌ای و پهلوانی در اوزان (40، 50، 60، 70، 70+ تا 90 کیلوگرم) در تیرماه جاری برگزار می گردد.

  در این رقابتها که با مشارکت انجمن پهلوانی و زورخانه ای وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود 

  هر تیم شرکت کننده شامل 12 نفر از متولدین یکم مهرماه 1380 لغایت 31 شهریور 1383 خواهند بود.

  لازم به ذکر است: فقط نفراتی مجوز وزن کشی و شرکت در مسابقات پهلوانی را دارند که 

  یا در رشته تیمی و یا یک رشته هنرهای فردی حد نصاب مصوب در آیین نامه را کسب نموده باشند.

  بر همین اساس آیین نامه های اجرایی، زمان و مکان دقیق این پیکارها متعاقباً اعلام خواهد شد

فرمایشات مقام معظم رهبری
 • بباييد اين ورزش را که با کمتر ورزشی در دنيا قابل مقايسه است زنده و احيا کنيد.
 • اين ورزش اصالتاً ايرانی است و از تاريخ براي ما به يادگار مانده.
 • جوانان را به اين ورزش بياوريد و تشويق کنيد.
 • براي رشد سنت‌ها و خصلت‌های ويژه پهلوانی که همان ديانت و جوانمردی است، بايد زورخانه‌ها را حفظ و تقويت کرد.
 • چرا ما سنگ گرفتن را باب نکنيم اينها را در دنيا معرفی کنيد، چرخ را در دنيا باب کنيد دنيا از چرخ خبر ندارد ...
 • ورزش باستانی برای ما يک تاريخ است، يک ورزش نيست، يک فرهنگ است.
 • ورزش باستانی کشور ما يک تاريخ و يک فرهنگ محسوب می‌شود.
 • خود ورزش باستانی را شما نگاه کنيد، همه‌اش خدا و دين است.
 • پهلوانی در تاريخ گذشته ما توام با گذشت، فداکاری، مردانگی و جوانمردی بوده است.
 • از همه مهمتر آن روح معنوی، عرفانی را که در اين ورزش هست حفظ کنيد.
 • ورزش باستانی يک بار فرهنگی و گنجينه فرهنگی و تاريخی دارد که بسيار بسيار ارزشمند است.
 • ورزش باستانی خدايی است. گود تقدس دارد.