دليرمردان، پايگاه اينترنتی هيئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان اصفهان
Skip Navigation Links > آرشیو اخبار
آماده سازی جهت چاپ
امروز پنج شنبه 03/07/1399

آغازمسابقات جام رمضان (مولای درویشان) ویژه نونهالان مورخ 96/03/29

 

ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان

ریاست محترم هیئت پهلوانی وزورخانه ای

مدیریت محترم باشگاه (زورخانه)

سلام علیکم  

پس از حمد خداوند ودرود و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)   نظر به اینکه هیئت پهلوانی و زورخانه ای استاناصفهان قصد دارد مطابق با تقویم سالانه خود مسابقات تیمی زورخانه ای و هنرهای فردیجام رمضان (مولای عرشیان) را دررده سنی نونهالان روز دوشنبه مورخ 29/03/96 از ساعت21 در محل باشگاه مولاعلی تحت شرایط ذیل برگزار نماید.

شرایط عمومی:

1.      شرکتکنندگان نونهال متولدین 1391 لغایت اسفند ماه 1384 میباشند.

2.      مرشد بایددر همان رده سنی اعلام شده باشد یا میتواند یک رده بالاتر هم باشد.

3.      داشتنکارت بیمه ورزشی سال 96 و شناسنامه الزامی میباشد و از پذیرش افرادی که کارت بیمهورزشی همراه نداشته باشند جلوگیری بعمل می آید.

4.      به تیمهایاول تا سوم کاپ قهرمانی تعلق خواهد گرفت و حکم و مدال اهداء خواهد شد.

5.      داشتنمعرفی نامه از اداره ورزش و جوانان شهرستان ارگان دولتی یا غیر دولتی و یا باشگاهمربوطه الزامی می باشد.

6.      در تیمیزورخانه ای 4 نفر ورزشکار و 1نفر میاندار و 1 نفر ذخیره و 1 نفر مرشد جمعاً 7 نفر اعضاءتیم می باشند.

7.      در هنرهایفردی مسابقات در رشته های میل بازی، چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ و کباده برگزارمیگردد.

8.      موارد پیشبینی نشده و شرایط ویژه هنگام برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد.

ردیف

رده سنی

چرخ تیز

چرخ چمنی

میل بازی

سنگ

کباده

میل گیری

1

تیمی زورخانه ای

20ثانیه

40ثانیه

600 گرم

18 کیلو

24جفت

8 کیلو

40جفت

1.5 کیلو

2

هنرهای فردی

40 ثانیه

60 ثانیه

600 گرم

18 کیلو

117 جفت

8 کیلو

117 جفت

--

 

مسابقات طبق قوانین سال1395 برگزار میگردد.

آدرس محل برگزاری:  اصفهان - خیابان کمال - جنب پارک - زورخانه مولاعلی

شماره هایهماهنگی:     مسعودملکی   09135747726

                                                                                    سیدرضا اخروی

                                                                   سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان