دليرمردان، پايگاه اينترنتی هيئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان اصفهان
Skip Navigation Links > آرشیو اخبار
آماده سازی جهت چاپ
امروز پنج شنبه 03/07/1399

مسابقات جام رمضان (مولای درویشان) رده سنی نوجوانان مورخ 96/03/30

ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان

ریاست محترم هیئت پهلوانی وزورخانه ای

مدیریت محترم باشگاه (زورخانه)

سلام علیکم  

پس از حمد خداوند ودرود و صلوات برمحمد وآل محمد(ص)   نظر به اینکه هیئت پهلوانی و زورخانه ای استاناصفهان قصد دارد مطابق با تقویم سالانه خود مسابقات هنرهای فردی جام رمضان (مولایعرشیان) را دررده سنی نوجوانان روز سه شنبه مورخ 30/03/96 از ساعت 21 در محلباشگاه علیقلی آقا تحت شرایط ذیل برگزار نماید.

شرایط عمومی:

1.      شرکتکنندگان نوجوان متولدین  1383 لغایت اسفندماه 1379 میباشند.

2.      داشتنکارت بیمه ورزشی سال 96 و شناسنامه الزامی میباشد و از پذیرش افرادی که کارت بیمهورزشی همراه نداشته باشند جلوگیری بعمل می آید.

3.      به تیمهایاول تا سوم کاپ قهرمانی تعلق خواهد گرفت و به نفرات اول تا سوم حکم و مدال اهداءخواهد شد.

4.      داشتنمعرفی نامه از اداره ورزش و جوانان شهرستان ارگان دولتی یا غیر دولتی و یا باشگاهمربوطه الزامی می باشد.

5.      در هنرهایفردی مسابقات در 5 رشته ی میل بازی، چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ و کباده برگزارمیگردد.

6.      موارد پیشبینی نشده و شرایط ویژه هنگام برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد.

ردیف

رده سنی

چرخ تیز

چرخ چمنی

2میل بازی

3 و4 میل بازی

سنگ

کباده

1

هنرهای فردی

45ثانیه

120 ثانیه

750 گرم

3 دقیقه

750گرم

3 دقیقه

30کیلو

117 جفت

12 کیلو

117 جفت

 

مسابقات طبق قوانین سال1395 برگزار میگردد.

آدرس محل برگزاری:  اصفهان خیابان مسجد سید بعد از بازارچه علیقلی آقا

شماره هایهماهنگی:     مسعودملکی   09135747726

 

                                                                                                  سیدرضااخروی

                                                                             سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای استاناصفهان