دليرمردان، پايگاه اينترنتی هيئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان اصفهان
Skip Navigation Links > هیئت استان اصفهان > چارت تشکیل دهنده هیئت
آماده سازی جهت چاپ

هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان اصفهان

سمتنامشماره تماس
رئیسسید رضا اخروی 
نایب رئیسسید مهدی حسینی 
دبیرمسعود ملكي 
خزانه داركوپايي 
مجمع مشاورينهدايت.قاسميان.پرورشي.ميرواحدي 
شوراي راهبرديكريميان.حسن ميرزايي.سرهنگ حسين زاده.امين آزاد 
ستاد ترويج فرهنگ پهلوانيامير عطابخش 
روابط عمومي اسماعيليان كيا 
بين المللحسين ميرزايي 
فرهنگيامير رضا حاتمي 
1234

آدرس: اصفهان – چهار راه تختی – اداره تربیت بدنی – دفتر هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان اصفهان

تلفکس: 03132214852

نشانی پست الکترونیکی: dalirmardan@gmail.com